Sức nặng tình thâm

Sức nặng tình thâm

Music placements on HTV – Vietnam
TV-Show Series (#25, #27, #28, #29, #30, #31, #33, #36…)

Phim “Sức nặng tình thâm” kể về những biến cố trong cuộc đời của bốn anh em Thảo, Du, Hiếu, Hạnh với những trăn trở về ngày gia đình đoàn tụ. Bộ phim đang phát sóng vào 22g hàng ngày trên HTV9.

Film “The weight the dark” tells the story of the events in the life of four brothers Thao, Du, Hieu Hanh with concerns about family reunion day. The film was broadcast on daily on HTV9 – 2015 Ho Chi Minh City Television.

tracks :
En danger – partie 3

Abattu